9 Tháng Mười Hai, 2017
Vai trò của Mentor trong khởi nghiệp

Vai trò của mentor trong khởi nghiệp

  Trong thời gian gần đây, trào lưu khởi nghiệp đang tạo ra một sức hút mạnh mẽ với cộng đồng, đặc biệt là những người […]