Ý nghĩa của quẻ Thiên Phong Cấu Tình Duyên

6
3388

Quẻ Thiên Phong Cấu là quẻ tiếp theo của quẻ Trạch Thiên Quải. Tự quái có nói rằng Quải nghĩa là Quyết, Quyết ắt có Gặp, cho nên tiếp đến quẻ Thiên Phong Cấu, Cấu nghĩa là Gặp.

Quẻ Thiên Phong Cấu là quẻ Càn trên Tốn dưới, lấy hình tượng mà nói là tượng Gió Thổi Giữa Trời, dưới trời là muôn vật, gió thổi khắp nơi, không đâu không có, nên có tượng là gặp gỡ. Mặt khác quẻ Cấu Dương động nhất Âm sinh, tức Âm Dương gặp nhau, cho nên là Cấu – Gặp Gỡ. Đắc cách Tha Hương Ngộ Cố Tri

Có thể bạn cần tham khảo thêm Quẻ Địa Phong Thăng

Hoặc xem thêm       Quẻ Phong Lôi Ích

Ý nghĩa của quẻ Thiên Phong Cấu

Quẻ Thiên Phong Cấu có quẻ thượng là Càn, là cứng là thực, quẻ hạ Tốn là gió, là lỗ hổng, gió phải có lỗ hổng thì mới thổi vào nên cũng có tượng là sợi dây, là dây thừng là sợi dây chỉ dùng để khâu vá. Theo Thuyết Văn Cấu là ngẫu, là tự nhiên, là duyên phận. Chữ Cấu trên giáp cốt văn tự có hình như hình 2 con cá, con lớn là con Đực, con nhỏ là con Cái, sợi chỉ khâu 2 vật lại liền với nhau nên Cấu còn có nghĩa là Hợp.

Quẻ Thiên Phong Cấu, quẻ thượng Càn đại biểu cho sự mạnh mẽ, quyết định, quẻ hạ Tốn, Tốn thuộc mộc, là cây cối thảo mộc, tượng trưng cho sinh cơ dồi dào. Tóm lại, quẻ Cấu mang hàm nghĩa những quyết định mạnh mẽ, quan trọng về hôn nhân.

Quẻ Thiên Phong Cấu có tượng sợi chỉ, sợi chỉ khâu 2 mảnh vải, mảnh da lại thành một, ngụ ý 2 tấm lòng yêu nhau, ôm ấp nhau.

Quẻ Cấu Dương động nhất Âm sinh, khi khí Dương lên đến cực điểm thì khí Âm xuất hiện. Sự hiện thân của hào Âm nằm dưới cùng 5 hào Dương là động tác giao cấu khởi đầu của 2 khí Âm Dương. Đồng thời cũng biểu hiện vận số bắt đầu có xu hướng xấu thông qua sự khởi phát của khí Âm.

Thiên hạ hữu phong, mệnh tứ phương

Tiểu nhân ám hại khổ tai ương

Đừng mê gái đẹp Âm đang khởi

Việc lớn đang chờ bậc đống lương

Lời quẻ Thiên Phong Cấu

Cấu, nữ tráng, vật dụng thú nữ” (Gặp gỡ con gái cương cường, đừng cười nó).

Quẻ Cấu khí Âm mới sinh, từ đó mà lớn dần dần, rồi mạnh mẽ, tượng con gái sắp sửa trưởng thành, Âm trưởng thì Dương tiêu, con gái mạnh thì con trai yếu, cho nên nói rằng: “Chớ lấy hạng con gái cương cường, lỡ lấy rồi thì cho cục gạch“. Muốn được gia đình yên ấm, tràn đầy hòa khí thì lấy người nhu thuận, mềm mỏng.

Quẻ Thiên Phong Cấu - Nữ nhân cương cường khó lấy chồng
Quẻ Thiên Phong Cấu – Nữ nhân cương cường khó lấy chồng

Tóm lại, quẻ Cấu tượng trưng khí Âm đang trưởng, dần dần mạnh lên mà quại lại khí Dương cho nên không thể lấy. Con gái mà quá mạnh mẽ thì đạo nhà sẽ hỏng. Quẻ Cấu tuy chỉ có một hào Âm nhưng nó bắt được trends, có phát triển, mạnh dần trong tương lai, vì vậy phải tự răn mình.

Hào 1 – Hào Sơ Lục

“Hệ vu kim nê, trinh cát, hữu du vãng, kiến hung, luy thỉ phu trịch trục” (Hãm xe bằng then sắt thì tốt, tiến lên thì hung nguy, con lợn tuy gầy yếu, tin chắc có ngày nó nhảy nhót lung tung ). Hiểu nôm na là tuy nó chưa mất dạy rõ ràng với mình, nhưng lấy về có ngày vỡ nợ…

Cấu là quẻ khí Âm mới sinh mà sắp lớn, một hào Âm đã sinh thì nó lớn lên mà thịnh dần, Âm trưởng thì Dương tiêu, tức là đạo tiểu nhân lớn lên vậy, ngăn nó phải ngăn từ khi còn nhỏ mà chưa thịnh. “Nê” là vật để ngăn cái xe, dùng sắt mà làm, rắn cứng đến tột bậc vậy.

Ngăn bằng then sắt mà lại buộc lại, tức là ngăn nó bằng cách bền chặt vậy. Ngăn thật bền chặt khiến nó không tiến, thì đạo dương cương, trình chính được tốt. Để nó tiến lên thì nó thịnh dần, mà hại khí Dương, đó là “thấy hung”. “Con lợn gầy, tin nhảy nhót” tức là đức thành nhân làm ra lời răn lần nữa, nói rằng: “Khí Âm dù nhỏ, cũng không thể quên”.

Lợn là loài vật âm nóng, cho nên dùng làm ví dụ. Con lợn còm yếu tuy chưa mạnh tợn, nhưng mà bụng nó vẫn để ở sự nhảy nhót. Khí Âm nhỏ mà ở dưới, có thể bảo là còm yếu, nhưng mà bụng nó vẫn để ở sự làm tiêu khí Dương. Bậc quân tử và kẻ tiểu nhân vẫn là khác đạo, kẻ tiểu nhân dù lúc nhỏ yếu, chưa từng có bụng hại quân tử, để phòng từ khi còn nhỏ, thì nó không thể làm gì.

Luận tượng hào 1 quẻ Thiên Phong Cấu

 • Đại nhân: Bị biếm phạt; khó tiến.
 • Tiểu nhân: Gặp quý nhân, tin hữu, hoặc được vàng lụa. Đàn bà sanh nở. Số xấu thì phòng tật, tụng lo phiền. Đàn bà không thanh khiết.

Hào 2 – Hào Cửu Nhị

Bao hữu ngư, vô cữu, bất lợi tân” (Bọc có cá, không lỗi, bất lợi cho khách)

Cấu tức là gặp, Hào 2 với hào 1 liền sát với nhau, tức là gặp nhau. Ở quẻ khác, thì hào 1 chính ứng với hào 4, ở quê Cấu thì lấy sự gặp làm trọng. Cái đạo gặp nhau, chủ ở chuyên nhất. Hào 2 cương trung, sự gặp của nó vẫn bằng lòng thật, nhưng hào đầu là kẻ âm mềm, có các hào dương ở trên, mà nó lại là kẻ ứng với, ấy là chí nó định tìm.

Những vật âm mềm, ít khi chính bền. Hào 2 với hào đầu, khó mà được lòng thành của nó. Kẻ ” gặp” không được lòng thành, ấy là trái với đạo ” gặp”. Bọc là đùm gói, cá là thứ ngon trong loài Âm. Dương với Âm là vật mà nó yêu thích, cho nên mới lấy tượng Cá.

Hào 2 với hào đầu, nếu mà có thể cố nuôi chứa nó, như trong bọc gói có cả, thì với đạo “gặp” là không có lỗi. Khách là kẻ ở ngoài đến, “bất lợi khách” nghĩa là cá trong bọc gói, há lại có thể được đến phần khách? Ý nói không thể kịp đến người ngoài. Đạo “gặp” nên chuyên nhất, nếu đã đến hai thì là lạp nhạp.

Luận tượng hào 2 quẻ Thiên Phong Cấu

 •  Đại nhân: Được thăng chức, được hưởng cá vàng cá bạc. Chẳng được mống gia nhân nào.
 • Tiểu nhân: Được nhiều vàng lụa, lợi thuỷ sản Hoặc nô tỳ, phụ nhân (phụ nữ) có nghén.

Hào 3 – Hào Cửu Tam

Đồn vô phu, kỳ hành từ thư, lệ,! Vô đại cữu” (Mông không da, đi chật vật, nguy đấy nhưng không có lỗi lớn).

Hào 2 với hào 1 đã gặp nhau, hào 3 thích hào 1 mà liền sát với hào 2, không phải chỗ yên ổn của nó, lại bị hào 2 ghét, sự ở của nó không yên, như đít không da vậy. Ở đã không yên thì nên đi đi, mà ở thì gặp, chỉ nó chỉ cầu được gặp, một hào Âm ở dưới là chỗ mà nó vẫn muốn, cho nên ở dẫu không yên, mà đi thì lại chật vật, chật vật tức là bộ dạng tiến lên khó khăn, nghĩa là không thể bỏ ngay.

Nhưng hào 3 là bậc cương chính mà ở thể Tốn, có nghĩa không mẽ đến cũng. Nếu biết thế là bất chính mà nhớ lo sợ không dám động càn,thì có thể không có lỗi lớn. Dùng kiểu phi nghĩa mà cầu cho gặp, vẫn là có lỗi rồi, biết nguy mà thôi, thì sẽ không đến lỗi lớn.

Luận tượng hào 3 quẻ Thiên Phong Cấu

 • Đại nhân: Nên lùi bước, bị biếm phạt. Tiến thủ được, đỗ bét cao học.
 • Tiểu nhân: Bị tai ách, hoặc bị đòn.

Hào 4 – Hào Cửu Tứ

Bao vô ngư, khởi hung” (Bọc không có cá, hung rồi ).

Bọc là cái đùm chứa, cá là vật nó lấy làm ngon. Hào Tư với hào Đầu là chính ứng, đáng lẽ phải gặp nhau, mà hào Đầu đã gặp hào Hai, thì nó bị mất sự gặp của nó, cũng như trong bọc không có cá, tức là mất cái vẫn có. Hào Tư đương thì gặp gỡ, ở ngôi trên mà mất kẻ dưới, kẻ dưới lìa mình, vì mình thất đức, cái lỗi của hào Tư, chỉ tại nó không trung chính. Vì không trung chính mà mất dân chúng, cho nên mới hung.

Có người nói rằng: Hào Đầu theo hào Hai, là vì gần nhau, há phải tội của hào Tư? Đáp rằng: Đứng về hào Tư mà nói, theo nghĩa thì nó nên phải có lỗi, không giữ được dân, vì nó mất đạo, há có lẽ nào người trên không mất đạo mà kẻ dưới lìa bỏ? Trong đạo gặp: vua, tôi, dân, chủ, vợ, chồng, bè bạn, đều ở tại đó.Hào Tư vì bị kẻ dưới lìa bỏ, cho nên mới chủ vê dân mà nói. Làm người trên mà bị người dưới lìa bỏ, ắt có hung biến. “Dấy” là sắp sửa sinh ra, lòng dân đã lìa, nạn sắp lên rồi đó

Luận tượng hào 4 quẻ Thiên Phong Cấu

 • Đại nhân: Bị về vườn. Bị đình giáng.
 • Tiểu nhân: Tranh tụng, thị phi. Người già tổn thọ.

Hào 5 – Hào Cửu Ngũ

Dĩ kỷ bao qua, hàm, chương, hữu vẫn tự thiên” (lấy cây kỷ bọc cho cây dưa, ngậm văn vẻ, có sa tự trời )

Hào Cửu Ngũ phía dưới cũng không có ứng, nhưng vì nó được đạo gặp, cho nên sau ắt có gặp. Ôi, trên dưới gặp nhau là vì tìm nhau. ” Kỷ” là thứ cây cao mà lá lớn; ở cao thế lớn có thể bọc được vật khác là cây kỷ. Quả tốt ở dưới là quả dưa, tốt mà ở dưới, là tượng người hiền ở chốn ẩn vi; hào Cửu Ngũ cao ở ngôi vua mà xuống phía dưới tìm người hiền tài, lấy kẻ rất cao tìm kẻ rất thấp cũng như lấy lá cây kỷ mà bọc quả dưa, có thể hạ mình uốn mình như thế, lại đức trung chính chứa ở bên trong của nó dầy đặc, rõ ràng.

Kẻ làm vua như thế, thì không lẽ nào không gặp cái người mình tìm. Tuy là uốn mình để tìm người hiền, nhưng nếu đức mình không chính, người hiền cũng không thèm, cho nên ắt phải ngậm chứa văn vẻ, bên trong chứa lòng chỉ thành, thì sẽ có “sa tự trời”, cũng như nói rằng: “Tự trời mà xuống’ ‘nghĩa là ắt được vậy. Từ xưa kẻ làm vua chỉ thành hạ mình, uốn mình, lấy đạo trung chính mà tìm người hiền trong thiên hạ, chưa có người nào không gặp. Vua Cao Tôn cảm khí mơ màng (mà gặp Phó Duyệt), vua Văn Vương gặp lúc chài câu (gặp Lã Vọng) đều bởi cách đó.

Luận tượng hào 5 quẻ Thiên Phong Cấu

 • Đại nhân: Có tài lương đống quốc gia.
 • Tiểu nhân: Được người tôn quý dẫn dắt và thu hoạch bất ngờ. Đàn bà có sinh nở. Người già giảm thọ.

Hào 6 – Hào Thượng Cửu

Cấu kỳ giốc, lận, vô cữu” (Gặp nhau bằng cái sừng đáng tiếc nhưng không có lỗi).

Rất cương cứng mà ở chỗ cao là cái sừng, hào Cửu lấy chất Cương ở ngôi trên, cho nên lấy sừng làm tượng. Người ta gặp nhau, là do ở sự hạ mình, uốn mình để theo nhau, hoà thuận để tiếp nhau. Cho nên có thể họp nhau, hào cao quá, cương quá người ta ai còn đi cũng với nó? Dùng cách đó mà cầu sự gặp vẫn là đáng tiếc. Mình đã như thế thì người xa mình, không phải tội người ta, bởi mình làm ra, không thể đổ lỗi cho ai.

Luận tượng hào 6 quẻ Thiên Phong Cấu

 • Đại nhân: Ngồi cao, đứng đầu, đề phòng bị chê trách.
 • Tiểu Nhân: Không có người giúp đỡ, làm ăn khó khăn

Kết Luận

Tóm lại, Quẻ Thiên Phong Cấu là quẻ Càn trên Tốn dưới, có tượng Dưới Trời Gió Thổi đi muôn phương, chủ về Nam Nữ gặp gỡ yêu nhau. Sức mạnh của tình yêu thể hiện độ thâm sâu của Duyên Phận. Nếu 2 tâm tình suy nghĩ theo hai hướng khác nhau, thì sự chung tình chỉ là trong chốc lát, chẳng được lâu bền. Việc lựa chọn bạn đời nên chú trọng 2 chữ Duyên Phận.

Ngoài ra, quẻ Thiên Phong Cấu Dương động nhất Âm sinh, Âm khí khởi phát từ hào Sơ Cửu, chủ sự việc bắt đầu có sự chuyển biến theo chiều hướng xấu, người Quân Tử lấy đó răn mình, ngăn chặn cái xấu từ trong trứng nước…

Truyện tham khảo

Nhà văn Romain Rolland từng nói: “Người phụ nữ lương thiện có thể khích lệ đàn ông, người phụ nữ tài năng có thể hấp dẫn đàn ông, người phụ nữ xinh đẹp có thể mê hoặc đàn ông, người phụ nữ thông minh có thể điều khiển đàn ông”.

Đối với nam giới mà nói, họ hi vọng người bạn đời của mình có đủ cả bốn thứ đó. Còn người chồng lý tưởng của phụ nữ, thì ngoài tài năng, lương thiện, anh tuấn, còn phải thêm tiêu chuẩn quan trọng là “biết kiếm tiền”. Nhưng trên thế gian thử hỏi có mấy cặp vợ chồng “hoàn mỹ” như ý?

Có một triết gia phương Tây nói: “Người phụ nữ mù lấy người đàn ông điếc, đó là hôn nhân hoàn mỹ nhất thế gian”. Bởi lẽ người chồng sẽ không nghe thấy những lời ỷ eo oán trách hoặc gắt gỏng, còn người vợ sẽ không tức giận vì nhìn thấy cảnh chồng đi với cô khác. Đồng thời, hai người cùng nhau ra sức khắc phục chỗ khiếm khuyết về sinh lý để tăng cường tình yêu đối với nhau. Suy cho cùng, người bạn đời có lý tưởng hay không, còn tùy thuộc vào duyên phận.

Một anh chồng sau khi li hôn vài năm, có dịp trở lại thành phố, bèn tới thăm ngôi nhà cũ, thì người vợ cũ đã tái hôn. Điều khiến anh chồng kinh ngạc, không sao hiểu nổi, ấy là nghe người chồng sau hỏi anh ta: “Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao ông lại đi li hôn với một người vợ tuyệt vời như thế?”
Xem ra, lời giải đáp chỉ có thể tìm trong hai chữ “Duyên phận”. Mỗi người đều có ưu điểm, khuyết điểm, có duyên thi sẽ nhìn thấy nhiều ưu điểm hơn ở đối phương, còn vô duyên thì sẽ thấy đối phương đầy rẫy khuyết điểm.

Comment ngay nếu có gì thắc mắc về Quẻ Thiên Phong Cấu để nhận giải đáp trực tiếp từ Ad nhé !!!

(Series bài viết Hướng dẫn tự học Kinh Dịch Tại chuyên mục Giáo Dục dành cho Newbie được viết bởi Phú Hà

Để trở về trang chủ mời quý khách Click Tại Đây)