Giáo Dục

17 Tháng Tư, 2017
Quẻ Sơn Hỏa Bí - Quẻ Bói Dịch số 22

ý nghĩa, giải quẻ sơn hỏa bí, sơn hỏa bôn – Tự học Kinh Dịch

Quẻ Sơn Hỏa Bí chỉ sắc đẹp bề ngoài, màu sắc trang nhã, lịch sự. Quẻ Sơn Hỏa Bí có thượng quái là Cấn là núi, […]
15 Tháng Tư, 2017
Quẻ Phong Sơn Tiệm - Quẻ Dịch số 53

Quẻ Tiệm, ý nghĩa quẻ Phong Sơn Tiệm – Hướng dẫn học Kinh Dịch

Phong Sơn Tiệm là quẻ tiếp nối của quẻ Cấn. Quẻ Phong Sơn Tiệm Sơn thượng hữu Mộc, tượng là tiến tới dần dần. Người quân […]
15 Tháng Tư, 2017
Quẻ Bát Thuần Cấn - Quẻ Dịch số 52

Ý nghĩa Quẻ Cấn, Bát Thuần Cấn, Cấn Vi Sơn – Thuần Cấn

Trong Kinh Dịch, quẻ Bát Thuần Cấn là quẻ tiếp theo của quẻ Thuần Chấn. Tự quái nói rằng: Chấn chủ về Động, vạn vật không […]
14 Tháng Tư, 2017
Quẻ Thiên Phong Cấu - Quẻ Dịch Số 44

Ý nghĩa của quẻ Thiên Phong Cấu Tình Duyên

Quẻ Thiên Phong Cấu là quẻ tiếp theo của quẻ Trạch Thiên Quải. Tự quái có nói rằng Quải nghĩa là Quyết, Quyết ắt có Gặp, cho […]