Giáo Dục

3 Tháng Năm, 2017
Quẻ Lôi Hỏa Phong - Quẻ Dịch số 55

Ý nghĩa, giải quẻ Lôi Hỏa Phong, Quẻ dịch số 55 – Kinh Dịch

Quẻ Lôi Hỏa Phong báo hiệu một thời kỳ may mắn, thành công, bậc quân tử không được ngủ quên trên chiến thắng là tư tưởng […]
30 Tháng Tư, 2017
Quẻ Địa Phong Thăng - Quẻ dịch số 46

Ý nghĩa, giải quẻ Địa Phong Thăng – Quẻ dịch số 46

Quẻ Địa Phong Thăng báo hiệu một thời kỳ phát triển của bạn đã đến, hãy tiến hành mọi việc một cách cẩn thận và đầy […]
29 Tháng Tư, 2017
Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp - Quẻ dịch số 21

Ý nghĩa quẻ Phệ Hạp, Hỏa Lôi Phệ Hạp – Quẻ số 21 – Kinh Dịch

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp muốn nói sự trở ngại trong công việc đang ở phía trước. Người quân tử thấy được điều này phải quyết […]
28 Tháng Tư, 2017
Quẻ Hỏa Trạch Khuê - Bói dịch số 38

Ý nghĩa, giải quẻ Khuê, Hỏa Trạch Khuê – Quẻ dịch số 38

Quẻ Hỏa Trạch Khuê báo hiệu một thời kỳ gập ghềnh, khó khăn đang trải ra phía trước, mọi chờ đợi đều đưa bạn đến thất […]