Hà Phú

29 Tháng Năm, 2017
Quẻ Ly, Bát Thuần Ly - Quẻ dịch số 30, Ý nghĩa và giải thích

Quẻ Ly, Bát Thuần Ly – Quẻ dịch số 30, Ý nghĩa và giải thích

Quẻ Ly như mặt trời trên cao, sáng láng, rực rỡ, trăm hoa đua nở. Mọi giả dối, thâm hiểm sẽ bị đập tan là hình […]
11 Tháng Năm, 2017
que-loi-phong-hang-que-dich-so-32

Ý nghĩa, giải quẻ Lôi Phong Hằng – Quẻ dịch số 32 – Kinh dịch

Quẻ Lôi Phong Hằng nói về tình nghĩa thủy chung của vợ chồng. Gắn bó keo sơn mãi không thay đổi là ý nghĩa quẻ Lôi […]
9 Tháng Năm, 2017
Quẻ Lôi Thủy Giải - Quẻ Dịch Số 40

Ý nghĩa, giải quẻ Lôi Thủy Giải – Quẻ dịch số 40 – Kinh Dịch

Quẻ Lôi Thủy Giải báo hiệu những khó khăn sắp sửa trôi qua, một thời kỳ ấm áp của mùa xuân đang vẫy gọi là hàm […]
3 Tháng Năm, 2017
Quẻ Lôi Hỏa Phong - Quẻ Dịch số 55

Ý nghĩa, giải quẻ Lôi Hỏa Phong, Quẻ dịch số 55 – Kinh Dịch

Quẻ Lôi Hỏa Phong báo hiệu một thời kỳ may mắn, thành công, bậc quân tử không được ngủ quên trên chiến thắng là tư tưởng […]